Vertrouwt u bepaalde declaraties of facturen niet, heeft u het idee dat er wordt er gesjoemeld in de administratie of verdenkt u een van uw medewerkers van diefstal of verduistering van bedrijfsmiddelen? Een onderzoek kan uitkomst bieden.

Wordt er wel heel veel getankt met de tankpas van de zaak of wordt de bedrijfsauto ook gebruikt voor privéritjes? Door misbruik van bedrijfsmiddelen lijdt uw bedrijf schade. Met een onderzoek wordt niet alleen het misbruik beëindigd, er wordt ook een signaal richting de organisatie afgegeven dat dit niet wordt getolereerd.

Als er binnen uw organisatie een melding wordt gedaan van ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, machtsmisbruik of discriminatie, is het belangrijk dat dit serieus wordt genomen. In een aantal gevallen is onderzoek noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer de melder en de beschuldigde beiden een andere lezing hebben van de gebeurtenissen.

Wanneer uw organisatie een nieuwe medewerker aanneemt, kan het wenselijk zijn om deze persoon te laten screenen. Zeker wanneer het gaat om de invulling van een cruciale of gevoelige functie binnen het bedrijf. Een pre-employment screening kan in zo’n geval raadzaam zijn.

Ben u als advocaat betrokken in een procedure en wilt u dat bepaalde beweringen worden getoetst? Of bent u op zoek naar bewijs of informatie dat uw betoog kan ondersteunen maar heeft u zelf niet de tijd om dit uit te zoeken, dan staan wij u graag bij met een onderzoek.

Indien u preventief wilt werken aan een veilige en integere organisatie om zo te voorkomen dat medewerkers misstappen begaan of integriteitsschendingen plegen, kunt u voor een workshop kiezen. Workshops zijn bij ons maatwerk. Wij informeren u graag over onze mogelijkheden.

Over Twentestad Bedrijfsrecherche

Twentestad Bedrijfsrecherche is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gecertificeerd recherchebureau.
Onze medewerkers zijn allen gekwalificeerd particulier onderzoeker.

Onze kernwaarden: Wij zijn benaderbaar, betrokken, communicatief sterk en leveren kwaliteit.

Twentestad Bedrijfsrecherche is een initiatief van Partners in Integriteit

Onderzoek

Twentestad Bedrijfsrecherche maakt gebruikt van diverse onderzoeksmethodieken. De inzet hiervan verschilt per onderzoek. In veel onderzoeken kan worden volstaan met reguliere methodes zoals openbronnen onderzoek, dossieronderzoek en interviews met betrokkenen.

In sommige zaken is het echter nodig om verdergaande methodieken in te zetten zoals bijvoorbeeld observatie. Wij werken volgens de Privacygedragscode
sector particuliere onderzoeksbureaus. Dit houdt onder meer in dat bij het bepalen van de inzet van de methodieken altijd de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit een rol spelen.

Dat betekent dat bij voorkeur de minst ingrijpende onderzoeksmethode moet worden ingezet en dat deze terughoudend moet worden ingezet.

Kom vrijblijvend in contact!