Interne fraude mag niet lonen

Al wekenlang verdwijnen er kleine bedragen uit de kluis van een bedrijf. Tot de kluis hebben alleen medewerkers van het bedrijf toegang. Slechts een paar collega’s weten de code hiervan. De dader moet dus onder het personeel worden gezocht. Tijdens een werkoverleg is de diefstal al meerdere keren besproken. Uiteraard heeft niemand toegegeven hiermee iets te maken te hebben, maar ondertussen blijft er geld verdwijnen. Het management van het bedrijf twijfelt. Van de politie hebben ze te horen gekregen dat de zaak geen prioriteit heeft en de aangifte niet in behandeling wordt genomen. Moeten ze het erbij laten zitten of schakelen ze een recherchebureau in voor een onderzoek?

Werken aan een integere organisatie

Regelmatig begeleiden wij organisaties die willen werken aan integriteit. Dat kan zijn naar aanleiding van een specifiek incident, maar er zijn ook veel organisaties die preventief aandacht willen besteden aan het onderwerp. Bijvoorbeeld omdat ze het belangrijk vinden lastige thema’s bespreekbaar te maken of om de organisatienormen- en waarden levend te houden. In deze blog onze visie op werken aan integriteit.

Oprichting Twentestad Bedrijfsrecherche

Vol trots melden wij de oprichting van Twentestad Bedrijfsrecherche. Een nieuw initiatief van Christiaan Kooman & Berber Wierstra, waarmee zij zich specifiek op de Twentse markt richten.